11.4.07

VI Concurso de Fotografía


“XLI FESTA DA TROITA”
Ponte Caldelas 2.007

bases
_ O Concurso ten como obxeto a difusión cultural,
relance e promoción da “Festa da Troita” de Ponte Caldelas.
_ A temática das fotografías a presentar versará sobre a “Festa
da Troita” de Ponte Caldelas, o municipio, as labores
tradicionais, as xentes,...
_ Presentación de fotografías: fotos a color ou en Branco e Negro,
brillo ou mate, cun tamaño mínimo de 15x20 centímetros. Non se
aceptarán fotografías manipuladas por ordenador.
_ Cada artista poderá presentar un máximo de dúas obras.
_ O prazo de admisión dos traballos abrirase o 1 de marzo e se
pechará o 30 de abril de 2.007 ás 14:00 horas.
_ Os traballos presentaranse de luns a vernes en: EN HORARIO DE 9 A 14:00h
Concello de Ponte Caldelas
Avenida de Galicia 17.
36.820 Ponte Caldelas
_ As obras serán presentadas sen a sinatura do autor e baixo un lema,
que aparecerá escrito no reverso da fotografía.
_ O fallo do Xurado levarase a cabo o día 3 de maio e será
publicado nos medios de comunicación local e no Tablón de
Anuncios do Concello de Ponte Caldelas, así como na
“Revista da Festa da Troita”.
_ Establécese un primeiro premio de 200€, un segundo premio
de 100€ e un terceiro premio de 60€.

máis información
www.pontecaldelas.org

No hay comentarios: