9.4.07

Premios de Comunicación | Universidade Carlos III de MadridPremio ao mellor programa educativo
, de radio ou televisión, realizado por universidades españolas.

Premio NEW ATLANTIS ao mellor proxecto de documental, presentado por xóvenes que estudien en universidades españolas. A productora New Atlantis aportará os medios técnicos e humanos (por valor de 24.000 € ) para a producción, postproducción, sonorización, doblaxe e distribución internacional do traballo premiado.

Os proxectos que se presenten deberán ser inéditos.

Os documentais que opten ao premio New Atlantis, co ánimo de potenciar o descubrimiento de xóvenes promesas, serán como máximo o terceiro traballo audiovisual realizado polo/s concursante/s.


entrega dos traballos

O plazo para a presentación de candidaturas extenderase desde o 1 de febreiro de 2007 ata o 30 de abril de 2007. As candidaturas propostas serán presentadas cumplimentando a ficha de presentación de candidaturas e axuntando o material requerido dacordo cos requisitos de cada categoría. Tamén se axuntará memoria explicativa que xustifique cada candidatura, currículum vitae e fotografías dos seus realizadores e logotipo da entidade que presenta o programa ou proxecto, para a súa posible reproducción con fines de difusión destos galardones.

No caso dos proxectos, deberanse incluír tamén os obxetivos ou metas que se pretendan conseguir, sinopsis do contido, ficha técnica, guión, desenrolo do proxecto con cronograma das fases previstas, desglose de producción e cualquera outra información que se considere de interese.

Os proxectos que concurran ao premio New Atlantis, deberán incluír unha gravación que aporte un avance ou primeiro esbozo do tratamento audiovisual que se pretende dar ao documental.

Os materiais das candidaturas serán entregados no Rexistro Xeral da Universidad Carlos III de Madrid, especificando “Premios de Comunicación Universidad Carlos III de Madrid”. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales y Comunicación. A dirección de entrega é a siguiente: Registro General de la Universidad Carlos III de Madrid. Universidad Carlos III de Madrid. Campus de Getafe. Edificio 2, planta baja. Calle Madrid 126. 28903 (Getafe) Madrid.


máis información

www.uc3m.es/premioscomunicacionNo hay comentarios: