28.10.07

Convocatoria de matrícula para a realización de requisitos formativos complementarios

previos á homologación de títulos estranxeiros de educación superior


O Regulamento sobre a realización dos requisitos formativos complementarios previos á homologación de títulos estranxeiros de educación superior establece posibilidade de que a homologación dun título estranxeiro quede condicionada á previa superación polo interesado duns requisitos formativos complementarios cando se detecten carencias na formación estranxeira en relación coa esixida para a obtención do título español co que se pretende homologar.

Os requisitos formativos complementarios que se esixen para subsanar as carencias formativas apreciadas, poderán consistir na superación dunha proba de aptitude, a realización dun período de prácticas, a realización dun proxecto ou traballo ou a asistencia a cursos tutelados.

Hai varias modalidades de matrícula segundo o requisito formativo que o alumno deberá cursar:
a) Superación dunha proba de aptitude: deberá matricularse alomenos 15 días antes da realización da proba.
b) Realización dun proxecto ou traballo: deberá matricularse alomenos 15 días antes da presentación do mesmo.
c) Realización dun período de prácticas: deberá matricularse alomenos 15 días antes do inicio das mesmas.
d) Asistencia a cursos tutelados: deberá matricularse do15 ao 31 de outubro de 2007.

Os interesados entregarán no centro a documentación seguinte:
- Fotocopia do DNI ou pasaporte, debidamente cotexada
- Orixinal e fotocopia da Resolución do Ministerio de Educación e Ciencia sobre homologación do título estranxeiro para o seu cotexo.
- Impreso de solicitude de requisitos formativos complementarios.

O impreso de solicitude de requisitos formativos complementarios facilítase na Secretaría da Facultade.

23.10.07

CHARLA SOBRE DOAZÓNS E TRANSPLANTES

Organiza a Oficina de Coordinación de Transplantes

A Oficina de Coordinación e Transplantes ten a iniciativa de organizar a charla Doazón e Transplante de Órganos e Tecidos, que terá lugar en distintas facultades.

Na facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación temos a oportunidade de asisitir a dita charla o vindeiro mércores 24 de outubro, ás 16:30 no Salón de Graos.

Colabora o Servizo Galego de Saúde (SERGAS).

Información de contacto
Teléfono: 986 54 28 63
Web: http://www.sergas.es/

GRAZAS POR DOAR UNHA PARTE DE TI

4.10.07

PREMIOS DRAC NOVELL 2007PREMIOS DRAC NOVELL de publicidad a los mejores anuncios gráficos para prensa, carteles, audiovisuales y radiofónicos, realizados por estudiantes o recién licenciados.

La Associació Empresarial de Publicitat (Gremi de Publicitat) convoca el DRAC NOVELL 2007, festival de ámbito internacional que este año celebra su 10ª edición. Tiene como principal finalidad premiar los trabajos realizados por estudiantes, que pondrán de manifiesto la alta calidad de formación que imparten las universidades y centros de enseñanza de publicidad, a la vez que pretende facilitar a estos futuros profesionales, la posibilidad de dar a conocer sus creaciones al mundo empresarial-profesional y acercar la profesión y la empresa a la comunidad universitaria.


CATEGORÍAS

RADIO
- Anuncios de productos de consumo de duración máxima de 60 segundos.
- Anuncios de servicios (públicos, instituciones, ONG's, medios de comunicación y, en general, todos los que no estén comprendidos en el apartado anterior), de duración máxima de 60 segundos.


CINE - TELEVISIÓN
- Anuncios de productos de consumo de duración máxima de 45 segundos.
- Anuncios de servicios (públicos, instituciones, ONG's, medios de comunicación y, en general, todos los que no estén comprendidos en el apartado anterior), de duración máxima de 45 segundos.


PRENSA GRÁFICA
- Anuncios de productos de consumo en blanco y negro o color
- Anuncios de servicios (públicos, instituciones, ONG's, medios de comunicación y, en general, todos los que no estén comprendidos en el apartado anterior)

CARTELES
- Anuncios de productos de consumo en blanco y negro o color
- Anuncios de servicios (públicos, instituciones, ONG's, medios de comunicación y, en general, todos los que no estén comprendidos en el apartado anterior)


PLAZOS
· Spots y cuñas : Lunes 15 de octubre
· Creatividad en Medios Audiovisuales : Lunes 15 de octubre
· Prensa gráfica y carteles : Viernes 19 de octubre
· Creatividad en Medios : Viernes 26 de octubre
· Creatividad en 24 horas : Jueves 8 de nov. a las 9 de la mañana, en la Universidad Anfitriona del Drac Novell 2007.


Máis información e formularios de inscricións na web de Associació Publicitat