29.11.06

A Unión Europea: situación actual e perspectivas de futuro

O vindeiro venres día 1 de decembro, ás 17.00 no Salón de Graos da facultade, José Francisco Millán Mon dirixirá a conferencia "A Unión europea: situación actual e perspectivas de futuro".

José Francisco Millán Mon é deputado do Parlamento europeo polo Partido Popular dende xullo do ano 2004 e posúe unha ampla experiencia no eido diplomático. Ocupou a Dirección Xeral de Asuntos Consulares do Ministerio de Asuntos Exteriores entre 1980 e 1982, posteriormente traballou na Asesoría Xurídica Internacional e foi o Primero Secretario da Embaixada de España en Bonn.

28.11.06

Conferencia de Antonio Izquierdo

O Director da Escola Galega de Administración Pública , Antonio Izquierdo, impartirá unha conferencia o día 13 de decembro ás 16.00 horas no Salón de Graos da facultade, para tratar sobre as funcións de formación e investigación da EGAP.

Esta actividade está organizada e financiada conxuntamente polas áreas de Ciencia Política e Socioloxía da Universidade de Vigo e está pensada como actividade complementaria á formación dos estudantes da Diplomatura de Xestión e Administración Pública.

Charla de Bieito Alonso e proxección de "Aillados"


Este xoves día 30, ás 17 horas, no Salón de Graos da Facultade de Ciencias Sociais, terá lugar unha charla a prol do "historiador Bieito Alonso", que tratará o tema "A memoria da represión no 1936".
Ademais, proxectaráse o documental galego "Aillados", sobre a illa-cárcere de San Simón.

LUGAR: FACULTADE DE CIENCIAS SOCIAIS
DATA E HORA: XOVES 30 DE NOVEMBRO ÁS 17H DA TARDE
ORGANIZA: CAF (Comités Abertos de Facultade)

20.11.06

Presentación do Observatorio de Comunicación Audiovisual


Esta mañá Manuel Fernández Iglesias,Director Xeral de Comunicación Audiovisual da Xunta presentou a web do “Observatorio audiovisual de Galicia” na facultade.

O Observatorio do Audiovisual en Galicia é un servizo que ten como finalidade proporcionar unha información permanentemente actualizada sobre o sector audiovisual galego. Esta plataforma ten como alicerce un catálogo que recolle os principais indicadores estatísticos do sector e do mercado, contextualizano as observacións propias coas medicións e variables doutros observatorios, tanto a nivel autonómico como nacional ou internacional.

Na actualidade contén máis de 250 fichas correspondentes a indicadores de interese para ao sector, ademais de información sobre a ordenación sectorial vixente, un centro de documentación e lexislación e documentación publicada.

Dentro da web poderás atopar unha relación de produccións audiovisuais de acordo cos diferentes formatos (documental, series de ficción, animación...) na que se inclúen os datos do director, o ano da produción, presuposto... Ademais un enlace co directorio de empresas do CGAI proporcionará aos usuarios información sobre o Rexistro de Empresas Galegas do Audiovisual.

Concurso "AS MANS SALVAN VIDAS"


O Complexo Hospitalario de Pontevedra convoca un concurso de carteis para a campaña "As mans salvan vidas".

Presentaranse un mínimo de cinco carteis relacionados co novo paradigama de hixiene de mans nos centros sanitarios, que ten asúa trabe de ouro no uso de produtos de base alcohólica para fregado de mans.

Concederanse 3 premios aos mellores carteis. O primeiro premio estará dotado cunha contía de 2.000 euros, o segundo con 600 e o terceiro con 400.

As medidas dos traballos serán de 42x59,4 cm (un A2) para colgar en vertical e valorarase que sexan coloristas, alegres e positivos.

Os traballos deberán ser presentados en lingua galega e o prazo de presentación remata o día 11 de decembro.

Para máis información visitar http://www.larte.com/concursos.php?estilo=10# ou dirixirse a francisco.luis.vazques.vizoso@sergas.es e aurora.aragon.vazques@sergas.es

I Premio Prat Gaballí de fomento da investigación en Publicidade e Relacións Públicas

O obxetivo desta convocatoria é o de premiar o traballo académico que faga unha maior aportación práctica ao desenvolvemento da profesión mediante un premio á mellor tesis doutoral ou mellor traballo de investigación.

Só poderán participar os estudantes de terceiro ciclo, matriculados nunha especialidade de comunicación. Os traballos presentados teñen que pertencer ao ano académico 2005-06 e ter obtido unha calificación positiva.
A dotación do premio ascende a 3.000 euros e o prazo de entrega finaliza o 15 de decembro de 2006.

Os participantes entregarán a folla de inscripción cos datos identificativos e académicos, un exemplar da tesis doutoral ou traballo de investigación, un certificado académico e cinco copias en papel do resumo do traballo máis unha en formato electrónico.

A resolución farase pública ao longo do mes de xaneiro de 2007.

XIII Premio Nacional de Periodismo Gastronómico ÁLVARO CUNQUEIROO Concello de Lalín e diversas asociacións de profesionais de gastronomía galega convocan o XIII Premio de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro.

Poderán tomar parte no concuros escritores, periodistas e particulares que publicaran artigos, libros, entrevistas ou fotografías, tanto en galego coma en castelán, sobre temas relacionados coa gastronomía galega durante os últimos dous anos.
O prazo de entrega rematará o 9 de xaneiro de 2007 e a dotación económica será a seguinte:
1. O mellor traballo publicado en medios impresos gañará 4.000 euros.
2. O mellor traballo emitido en radio ou televisión gañará 1.500 euros.
3. O mellor libro, traballo, publicación ou investigación sobre gastronomía galega gañará 1.500 euros.
4. Mellor páxina Web con contidos adicados á gastronomía ou mellor traballo gráfico, 1.000.
Para máis información: www.lalin.org

IX Congreso de "Cultura europea"


Do 24 ao 27 de outubro de 2007 celebrarase en Pamplona o IX congreso internacional titulado "¿Sabe qué es "Cultura Europea?"
Esta reunión toma a forma dun congreso aberto, onde participarán expertos de diferentes eidos de coñecemento e onde os debates, presentacións de libros irán acompañados de concertos, exposicións e excursións.
A inscripción xa se facer a través da páxina http://www.unav.es/cee .

17.11.06

Concurso FAD para creativos universitarios

A Fundación de Axuda contra a Drogadicción (FAD) e a Asociación de Axencias de Publicidade (AEAP) convocan este concruso para promover a reflexión crítica sobre o consumo de drogas.

O resultado emitirase na 22 edición de "El Sol, Festival Publicitario Iberoamericano" e para poder participar terase que estar no segundo ciclo da carreira de Publicidade e Relacións Públicas. Admitiranse traballos ata o 15 de marzo de 2007.

A campaña publicitaria terá que integrar como elementos mínimos: un script para un anuncio de televisión, un texto de unha cuña de radio, unha proba fotomecánica ou similar e unha campaña para Internet e móbil. A proba fotomecánica presentarase en cartón pluma de 5 mm de grosor e non excederá os 42 X 30 cm.

Cada participante cubrirá unha ficha na que incluirá: Nome da peza, nome e apelidos dos participantes, universidade á que pertencen, correo electrónico e teléfono de contacto.

Os traballos presentaranse na:
Fundación de Axuda Contra a Drogadicción (FAD)
Avda. Burgos 1 y 3
C.P. 28036
Madrid
Tel: 91 383 80 00

Para máis información pórse en contacto cos profesores Paulino Pérez, Mabel Míguez e Emma Torres.

Xornadas sobre emigración, inmigración e a súa proxección social a través da comunicación

Os vindeiros días 12, 13 e 14 de decembro, o Club Internacional de Prensa (da Secretaría Xeral de Comunicación, Presidencia, da Xunta de Galicia), celebrará unhas Xornadas destinadas a afondar na realidade dos fenómenos da emigración, inmigración e a súa proxección social a través da comunicación. As Xornadas celebraranse na Aula Sociocultural da Fundación Caixa Galicia, na compostelá Carreira do Conde 18.

O boletín de inscrición deberá ser remitido ben por correo electrónico (club.inter.prensa@xunta.es), ben por fax ó 981 54 59 51, ou correo postal: Avda. da Coruña 6, baixo.

15.11.06

III Concurso de curtametraxes “Francisco Elías”

A Universidade de Huelva e a Fundación "El Monte" convocan o III concurso de curtametraxes.

BASES:

* Modalidade Universitaria: Poderán participar tódolos membros dacomunidade universitaria de calquera universidade española.

* Admitirase un máximo de tres obras por autor.

* As obras terán que ser orixinais e inéditas, en formato DVD, gravadasou subtituladas en castelán. A producción non poderá ser anterior axaneiro de 2002.

* As obras terán temática libre e non sobrepasarán unha duración máximade quince minutos.

* O prazo rematará o 30 de marzo de 2007.

* Establecerase un premio para a Modalidade Universitaria de 600 euros.

* As obras entregaranse persoalmente ou se enviarán a portes pagados:

* Máis información no teléfono 959218061 – 959218166 ou ben na páxinawww.uhu.es/pcultural

10.11.06

Hugo Stuven " O realizador publicitario como creador"Hoxe venres día 10, Hugo Stuven fixo un percorrido pola historia dos anuncios televisivos, comenzando na década dos sesenta e rematando no momento actual. Este persoeiro do mundo televisivo explicou que a comezos dos sesenta chegaba con amosar os productos ou facer unha breve explicación porque o mercado non precisaba de máis para os mercar. A situación é verdadeiramente diferente na actualidade, onde as mensaxes están codificadas ata chegar a un punto que se non pertences ao target group ao que se dirixen case non entendes o acontecido no anuncio.
O realizador televisivo que tamén traballou en publicidade, sinalou que ás veces a creatividade cómese ao produto e como consecuencia moitas persoas lembran ós anuncios e non ás marcas que pretenden promocionar. De todos xeitos Hugo Stuven está a favor de que na televisión se empreguen elementos atraíntes para chamar a atención do público.

Futuro de televisión
No tocante ao futuro da televisión, o realizador amosou unha perspectiva que pasa por unha televisión máis interactiva, con moitas canles e moi segmentada.

8.11.06

Seminario Permanente sobre Comunicación, Cidadanía e Xornalismo Social


Este seminario é unha iniciativa do Observatorio Galego dos Medios que procura profundizar na análise, formación e debate das ligazóns existentes entre o tecido organizativo da sociedade, os profesionais da comunicación e a comunidade universitaria.

Entre os seus obxectivos subliñamos están facer unha reflexión sobre a función social dos medios na sociedade actual ou a análise da participación dos medios de comunicación na construcción da cidadanía.

Desde esta premisa, abordaranse temas como o sexismo, a infancia, as persoas maiores, a exclusión social ou a responsabilidade social corporativa.

Entre as actuacións que se desenvolverán, inclúense a creación dun fondo documental especializado, o seguimento das noticias relativas a temáticas sociais e a elaboración de diversas unidades didacticas e manuais teóricas.

Para máis información: http://www.xornalistas.com

NOVA CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO DO PROGRAMA ISEP

Nesta nova convocatoria, os estudantes da Universidade de Vigo matriculados en segundo ciclo ou nun programa de doutoramento ou posgrao oficial poderán cursar estudos nalgunha das 134 universidades estadounidenses que participan en ISEP durante un semestre (agosto-decembro) ou todo o ano (agosto-maio). O estudante terá aloxamento e manutención gratuítos, segundo o sistema de reciprocidade institucional, durante a súa estadía na universidade estadounidense e non aboará taxas de matrícula na universidade receptora. A convocatoria, a relación de universidades estadounidenses que participan no programa e os impresos de solicitude ISEP poderanse obter na seguinte páxina web: http://www.uvigo.es/ori (dentro de información para estudantes da Universidade de Vigo, programa ISEP). O prazo de presentación de solicitudes remata o 15 de decembro de 2005.

Conferencia "Contrastes": África con faz de muller


Este mércores levouse a cabo no Salón de Graos da facultade a conferencia titulada "Contrastes: África con faz de muller", que foi presentada por José M. Corbacho, Vicedecano de Alumnado e na que participaron Izelia Simbine, representante da Asociación Agripecuaria de Changalane de Mozambique e Xoán Hermida, Director da ONG galega Amarante.

Izelia Simbine que é Administradora Nacional da ACORD, relatou en primeira persoa cómo por medio desta organización se foron desenvolvendo unha serie de estructuras empresariais polas que acadaron emprego 215 mulleres.

O primeiro triunfo desta longa andaina acadouse cunha agrupación apícola, despois viñeron a ampliación e acondicionamento da escola e a construcción dunha maternidade.

SITUACIÓN DE MOZAMBIQUE
Segundo Izelia é moi difícil poder saír adiante sen axuda do exterior xa que a situación de Mozambique é moi complicada. É un país onde non se produce o necesario para manter á súa poboación, onde a esperanza de vida non supera os corenta e cinco anos e onde as desigualdais de xénero están moi lonxe de se superar. A pesar de ser unha realidade moi difícil, a Administradora da ACORD non perde a ilusión e na actualidade está traballando coa ONG galega Amarante para promover actividades de autoemprego.

6.11.06

SEMANA DA CIENCIA


Coa temática "Tecnoloxías da narración" daba comezo a Semana da Ciencia. Estas xornadas enmárcanse no conxunto de actividades levadas a cabo pola Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación a través do Programa de Sensibilización Social do Plan Galego de I+D+I.Ao longo destes días serán convidados diferentes grupos de estudantes de bacharelato e de ciclos formativos para coñecer a importancia da elaboración de mensaxes en formatos narrativos audiovisuais, textuais e hipertextuais.

A xornada de hoxe que ía encamiñada a coñecer as técnicas de iluminación e realización televisiva desenvolveuse maioritariamente nos platós da facultade, onde os participantes puideron manexar as cámaras e demais aparellos tecnolóxicos para recrear un programa televisivo.

3.11.06

II PREMIO BÁRBARA-ANSÓN DE DOCUMENTAIS HISTÓRICOS E CULTURAIS

O premio Bárbara-Ansón que leva de título "El cine hace historia y cultura" terá un premio único e indivisible de 3.000 euros. No caso de quedar deserto sumarase a cantidade do premio á vindeira convocatoria.
Neste concurso poderán participar os autores de documentais históricos e culturais en lingua castelá cunha duración non superior aos 60 minutos.
Os participantes terán que remitir seis DVD por cada documental presentado, e tamén adxuntar nun sobre pechado, os datos personais, o enderezo postal e outra información que consideren pertinente.
O prazo de presentación de material rematará o 31 de marzo de 2007.
Para máis información: informacion@barbaraanson.org e para consulta do folleto pasar polo Decanato.