15.11.06

III Concurso de curtametraxes “Francisco Elías”

A Universidade de Huelva e a Fundación "El Monte" convocan o III concurso de curtametraxes.

BASES:

* Modalidade Universitaria: Poderán participar tódolos membros dacomunidade universitaria de calquera universidade española.

* Admitirase un máximo de tres obras por autor.

* As obras terán que ser orixinais e inéditas, en formato DVD, gravadasou subtituladas en castelán. A producción non poderá ser anterior axaneiro de 2002.

* As obras terán temática libre e non sobrepasarán unha duración máximade quince minutos.

* O prazo rematará o 30 de marzo de 2007.

* Establecerase un premio para a Modalidade Universitaria de 600 euros.

* As obras entregaranse persoalmente ou se enviarán a portes pagados:

* Máis información no teléfono 959218061 – 959218166 ou ben na páxinawww.uhu.es/pcultural

No hay comentarios: