15.4.07

FIVAD


Festival da imaxe e o vídeo arte dixital 2007

Bases O ilustre Concello de San Roque convoca este segundo certamen anual, que se celebrará no mes de xullo de 2007. _ poderá participar calquera persoa _ establécense dúas categorías de carácter internacional: videocreación e fotografía digital _ videocreación: non pode exceder os 10 min, admitiranse máximo 3 obras por concursante, en formato DVD _ fotografa dixital: serie de sete fotografías que se presentarán en CD _ presentación: do 12 de febreiro de 2007 ao 22 de maio de 2007. _ premio: videocreación [2000€] | fotografa dixital [1000€] Máis información www.fivad.es

No hay comentarios: