12.4.07

II CONCURSO DE INICIATIVAS UNIVERSITARIAS POR UNHA MOBILIDADE SEGURA

bases do concurso
1. Obxectivos _ O concurso busca sensibilizar e previr os mozos universitarios e facerlles partícipes dá problemática que supón a mobilidade, e partindo do seu coñecemento e análise poidan achegar posibles solucións por medio de proxectos e ideas imaxinativas que se poidan realizar e servan para axudar a diminuír os riscos que padecen na súa mobilidade.
2. Ámbito do concurso _ Poderán participar os estudantes residentes en Galicia, que cursen estudos en calquera dás tres universidades galegas ou na UNED durante o curso 2006/2007, ou que finalizados os seus estudos, obtivesen un título universitario nalgunha de estas universidades, e teñan unha idade inferior ós 30 anos o 1 de xaneiro de 2007.
3. Traballos _ O proxecto pode presentarse en cada un dos idiomas oficias da nosa Comunidade Autónoma, ben sexa por escrito, ou en formato audiovisual. Cada concursante poderá presentarse a título individual ou formando equipo, en calquera caso, sempre haberá un representante, que se non se fai constar explicitamente, entenderase que é o primeiro que figure na relación que presenten, e só poderá presentar un traballo que ten que ser orixinal e inédito e que non fora premiado noutros certames
4. Contidos _ O traballo ou proxecto consistirá na elaboración dunha publicación escrita dun mínimo de 4 páxinas e un máximo de 40, ou en formato audiovisual cun tempo de duración máximo de 30 minutos.O traballo debe achegar propostas novidosas e realizables, proxectos de investigación, que axuden a sensibilizar e actúen sobre a prevención dos accidentes de tráfico en temas relacionados co comportamento dos cidadáns, dá sua mobilidade, e seguridade (vehículos, infraesctructuras). Terase en conta a orixinalidade e creatividade dás propostas e que fomenten uns comportamentos máis seguros e responsables en relación coa mobilidade no tráfico.
5. Lugar de presentación e prazos _ O prazo de presentación finaliza o 31 de outono 2007. Remitaranse á Xefatura Provincial de Tráfico da súa provincia, o traballo orixinal e 2 copias sen asinar, cun lema que figurará nun sobre aparte, facendo constar, o seu nome e apelidos, o DNI, o enderezo, e o seu número de teléfono; a copia dá matrícula dá universidade na que está a realizar os seus estudos, ou a copia do título universitario -se fora o caso-.
6. Dictame _ O fallo do xurado darase a coñecer na primera semana do mes de decembro do 2007. A relación publicarase na Web de STOP ACCIDENTES. (www.stopaccidentes.org) e na Web das tres Universidades Galegas
máis información
www.stopaccidentes.org

No hay comentarios: