14.4.07

Naturalmente Galiza

visitas guiadas de fin de semana
do 27 de abril ao 17 de xuño

Este programa de interese ambiental consiste en saídas de fin de semana, que inclúen rutas de sendeirismo de dificultade media, rutas en kaiak, en bicicleta e actividades de interpretación do noso patrimonio natural, arqueolóxico e etnográfico. Búscase fomentar o coidado do ambiente, amais de gozar da paisaxe e do contacto
coa natureza.

DESTINATARIAS/OS
Programa dirixido a persoas con idades entre 18 e 30 anos.
NÚMERO DE PRAZAS
22 persoas por grupo cada fin de semana, agás na Ruta do Ouro, na que será de 16.
COTA DE INSCRICIÓN
12 euros. As/os posuidoras/es do carné xove ou carné máis terán un desconto do 25%.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
z Fotocopia do DNI.
z Impreso de pagamento de taxas (incluír como concepto: outras actividades e como clave: 36.34.04)
z Fotocopia de carné xove ou carné máis, de ser o caso.
z Non se considerará confirmado ningún participante ao que lle falte algunha documentación
das que se mencionan anteriormente.

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE AS RUTAS
http://www.rix.org/datos/descargas/Naturalmente_galiza.pdf

No hay comentarios: