20.5.07

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA `IMAXES DE BARRO´ 2007

1. CATEGORÍAS:

Aspectos históricos, arquitectónicos, paisaxísticos e etnográficos do Concello de Barro.

A viña e o viño, cultura e tradición en Barro.


2. PREMIOS:
De entre todas as fotografías recibidas, concederanse un primeiro premio e un premio finalista por categoría.

1er PREMIO:

Aspectos históricos,... =300 €

A viña e o viño,... = 300 €


PREMIO FINALISTA:

Aspectos históricos,... =150 €

A viña e o viño,... =150 €


3. CÓMO PARTICIPAR:
Podrán participar no concurso todas as persoas de casqueira idade e procedencia.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías por categoría polo que non se aceptarán máis de 6 fotografías por persoa.
As fotografías podrán ser en color ou en branco e negro e realizadas mediante unha cámara analóxica ou dixital.

Envíos:
O participante deberá enviar a/s fotografía/s atendendo ós siguientes requisitos:

- Enviar unha impresión en papel fotográfico de tamaño de 24 x 36 cm., en color ou en branco e negro.

- No dorso de cada fotografía deberá figurar un lema igual para o conxunto de fotografías e o título de cada una. Nun sobre pechado co mesmo lema escrito por fora deberán axuntar os seguientes datos: nome e dirección teléfono fixo e móbil do autor, a categoría, título, lugar e data da fotografía.

Toda a información deberá enviarse por correo ou entregarse no concello con rexistro de entrada nun sobre pechado a:
Concurso Fotografía “Imaxes de Barro 2007”. Santo Antoniño Perdecanai, s/n. 36194 Barro Pontevedra

Calendario:
- A data de recepción comezará o 1 de Abril de 2007 e rematará o 31 Maio de 2007, ambas inclusive. Os traballos recibidos despois da data de reunión do xurado quedaran excluidos.

-O fallo do xurado farase público nos medios de comunicación e na páxina de Internet www.barro.es durante o mes de xuño de 2007.No hay comentarios: