9.5.07

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIÓNS SUXEITAS AOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA

Dentro do Convenio Marco de Cooperación Educativa

para estudantes da Universidade de Vigo


EMPRESA: QM Auditores


REQUÍRESE:


- Estudantes da Universidade de Vigo co 50 % dos créditos da carreira superados da Diplomatura en Xestión e Administración Pública

- Coñecementos moi altos de galego normativo.


FUNCIÓNS: Apoio na realización de procedementos básicos de auditoría no sector público (confirmacións, verificacións documentais, revisión de procedementos,...) e, se procede, estudo da regulamentación específica dependen do traballo asignado.


OFRÉCESE:

Duración: 3 meses (xullo – agosto – setembro)

Xornada: 8 horas

Dotación: 640 €/mes brutos

Nº de prazas: 1

Localidade: Vigo

Formación inicial a cargo da empresa


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Curriculum vitae no que se faga constar a referencia desta bolsa e extracto actualizado dos créditos superados.


PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN:

Prazo: Ata o 21 de maio de 2007

Lugar:

Por correo postal ou en man:

Oficina de Orientación ao Emprego de Pontevedra

E.U. de Enxeñaría Técnica Forestal. Campus Universitario. 36005 – Pontevedra

En man:

Oficina de Orientación ao Emprego de Vigo

Edificio CACTI. Campus Universitario

Oficina de Orientación ao Emprego de Ourense

Unidade Administrativa - Campus Universitario

Para consultar tódalas convocatorias, visita www.fundacionuvigo.es

No hay comentarios: