6.11.07

Prórroga del 1º CERTÁMEN AUDIOVISUAL FUNDACIÓN FEIMA
Fundación FEIMA comunica a prórroga do 1º CERTÁMEN AUDIOVISUAL FUNDACIÓN FEIMA, ata o 30 de novembro.


A Fundación Feima, para a promoción da arte e a cultura galega, convoca este certame de creación audiovisual, no que poderá participar calquera autor, individual ou colectivo, menor de 35 anos, outorgando un premio especifico para autores galegos.

A temática estará relacionada con Galicia.

Admitiranse películas de ficcion rodadas en calquera sistema de video ou cine. Para a proxección requirirase unha copia en DVD. Cada autor poderá presentar unha obra como máximo, producida con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2007 e cuia duración non
excederá de 30 minutos. As obras deberán entregarse e versión orixinal e aquelas cuxo idioma
non sexa o castelán deberán levar subtítulos neste idioma.
Non se admitirán obras de carácter institucional, turístico ou publicitario.
Para máis información: http://www.fundacionfeima.es/

No hay comentarios: