6.11.07

Xornada sobre "Políticas de Seguridade no Marco da Cultura de Defensa"

Organiza
- Ilustres Colexios Nacional e Galego de Doutores e Licenciados en Ciencias Políticas e Socioloxía.
- Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa)
- Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (Universidade de Vigo)
- Área de Ciencia Política e da Administración (Universidade de Vigo)


Coordinadores da xornada:
- Prof. D. Enrique José Varela Álvarez (Profesor Área Ciencia Política e da Administración, Universidade de Vigo).
- Prof. Dr. D. Xosé María Mahou Lago (Profesor Área Ciencia Política e da Administración, Universidade de Vigo).


Xustificación da xornada:
 A Xornada denominada “Políticas de Seguridade no Marco da Cultura de
Defensa”, ten a súa razón de ser na posibilidade de suscitar o debate entre os
universitarios sobre as cuestións máis recentes relacionadas coa seguridade como
concepto “global”, é dicir, como factor interno e externo de xestión das crises, todo
elo no marco da Cultura da Defensa e no contexto particular da Comunidade
Autónoma de Galicia.

DATA: 13 e 14 Novembro de 2007.
HORARIO: Mañá e Tarde.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Graos da Facultade de Ciencias Sociais e da
Comunicación (Universidade de Vigo). Campus A Xunqueira, s/n (Pontevedra).
INSCRICIÓNS: Despachos 203, 217; Martes a Venres 18:00 a 19:00 h. e por correo
electrónico evalvarez@uvigo.es y xmahou@uvigo.es
CERTIFICADO: A tod@s aquel@s que se inscriban, asistan e o soliciten.

No hay comentarios: