7.2.08

BECAS FUNDACIÓN BARRIÉ 2008

Fundación Pedro Barrié de la Maza

- Posgrao no estranxeiro:
EEUU, Unión Europea y Asia
Máster, doutorado e estancias posdoctorais

- Investigación farmacoxenética:
Programa diana de medicina personalizada

- Bacharelato internacional en colexios do mundo unido

- Fillos de emigrantes galegos

- Conservación preventiva e restauración:
Programa Catedral de Santiago

- Máster en Edición Periodística

Máis información: becas@ibarrie.org
www.fbarrie.org

Cantón Grande, 9. A Coruña
Tel. 981 060 095

Policarpo Sanz, 31. Vigo
Tel. 986 110 220

No hay comentarios: