9.10.06

VI CONGRESO DE COMUNICACIÓN LOCAL

Este VI Congreso de Comunicación Local (ComLoc 2006) que se celebrará os días 13, 14 e 15 de decembro na Universitat Jaume I de Castellón centrará a súa atención na prensa local. O seu obxetivo será definir o seu papel social e a súa posición no eido comunicativo cada vez máis diversificado e segmentado.

O programa do Congreso incidirá na importancia do intercambio de experiencias e investigacións entre as distintas universidades de España e do estranxeiro e inclúirá dúas sesións de comunicacións que serán seleccionadas polo Comité Científico. Os resumes das comunicacións deberán ser entregados antes do 31 de outubro e posuirán unha extensión de entre 200 e 300 palabras. Han de estar acompañados dun título, na mesa en que se integrarán, o nome do autor ou autores, institución e outros datos de localización.
Os traballos que sexan aceptados deberán ser presentados antes do día 15 de novembro, e non excederán a extensión de 12 folios DIN A4 cun espazo interlineal de 1,5 e escritos en Times New Roman (12), con 3 cm de marxe. Estos traballos remitiranse por correo electrónico á : comloc@uji.es . Unha vez que dispoñan dos textos definitivos poderán confeccionar o calendario final do Congreso.

Os grandes bloques temáticos do congreso xirarán arredor da prensa gratuita e local, os portais locais e o futuro da prensa local en Internet, a información local e a globalización e a opinión pública e a prensa local.

Os interesados poderán informarse sobre as normas de estilo na Web www.uji.es/publ/docs/normes.pdf .

As inscripcións faranse antes do 15 de novembro e os prezos serán os seguintes: asistentes xerais (100€) , estudantes e profesionais en paro (30€) e as comunicacións aceptadas 100 €.

No hay comentarios: