20.10.06

Concurso de deseño do escudo, logotipo ou imaxe da Facultade de Dereito de Ourense

BASES:

1. O soporte debe ser en papel, con variantes de blanco y negro e en color, tamén se debe entregar o mesmo deseño en formato dixital en CD ou DVD.

2. O tamaño a expoñer non debe exceder dunha folla DIN A-4. Poderanse entregar diferentes variantes do traballo ou varios traballos.

3. Os deseños entregaranse na Secretaría do Decanato da Facultade de Dereito, de 9:00 a 14:00 horas, nun sobre pechado cun seudónimo e outro no que figurarán os datos personais, nome, dirección, teléfono de contacto e se pertence á comunidade universitaria, especificar a que centro e sector pertence.

4. Todos os traballos entregados quedarán baixo o poder da Facultade de Dereito e os autores renunciarán expresamente a calquer tipo de dereito sobre eles.

5. Si ningún traballo atendese ás expectativas da Facultade de Dereito, o premio quedaría deserto.

6. O prazo de entrega finalizará ás 14:00 horas do 6 de novembro.

7. A partir desta data convocarase unha Xunta de Facultade extraordinaria para seleccionar o deseño gañador.

8. Poderán participar neste concurso todas as persoas da comunidade universitaria e o público en xeral.

9. O premio ascende a 150 euros a gastar en material de librería e o recoñecemento expreso de ser o autor da imaxe da Facultade de Dereito da Universidade de Vigo.

No hay comentarios: