2.2.10

Televisión local, a nostalxia da identidade no contexto 'portogués

Duvi
Unha serie de factores, como os fenómenos de descentralización e as novas tecnoloxías, que permitiron pasar dun sistema de oferta de masa a un sistema de demanda, impulsou un cambio de paradigma na televisión, sobre todo local, cara a unha concepción máis participativa e ligada á contorna. Esta é unha das principais conclusións da tese Televisión local, a nostalxia da identidade no contexto 'portogués', presentada por Cristina Teresa Salvador Rebelo na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación e cualificada con sobresaliente cum laude.
O estudo analiza a relación da televisión de proximidade, en concreto na rexión do Porto, co territorio xeográfico e simbólico, coa creación de identidade e como potenciadora de visibilidade e desenvolvemento local, un tema que a autora considera “pouco explorado no panorama mediático de Portugal”. Comezou a interesarse por el a raíz da aparición da primeira televisión local no Porto, a NTV, e finalmente procurou trazar unha explicación crítica da televisión de proximidade portuguesa a través dun estudo de caso doutro medio máis recente, Porto Canal. Segundo a investigadora, o movemento actual das televisións rexionais “comezou a manifestarse sobre todo no norte do país e reflicte esa mudanza de paradigma, que aparentemente poñería dun lado a instrumentalización e do outro a autonomía”.

No hay comentarios: