3.2.07

Bolsas para prácticas de formación

O obxectivo desta convocatoria é a realización de prácticas de formación dexestores e expertos en cooperación internacional para o desenvolvemento nasunidades da propia Axencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ou noutras entidades públicas vinculadas ou dependentes dela.
REQUISITOS:
* Posuír a nacionalidade española.
* Ter titulación superior universitaria.
* Posuír dominio do inglés e coñecementos suficientes dunha segundalingua estranxeira.
* Ter experiencia práctica en instrumentos, procedementos, organismos e/ou proxectos de cooperación internacional para o desenvolvemento.
* Non ter sido beneficiario desta bolsa en edicións anteriores.

PRAZO DE PRESENTACIÓN:Bases na páxina www.aeci.es/becasformacion
O prazo de presentación será de : 10 días hábiles contados a partir do díaseguinte á publicación da convocatoria no BOE.

No hay comentarios: