1.12.06

Proxecto Euro Publicidade


O Proxecto Euro Publicidade convoca 11 bolsas dentro do Programa Leonardo Da Vinci Movilidade para promover a formación no sector publicitario dos xoves licenciados. As prácticas levaránse a cabo en Florencia (5 plazas) , Portugal (5 plazas) e Malta (1 plaza).
Os candidatos teñen que estar licenciados nos últimos tres anos en disciplinas relacionadas coa Publicidade, pudiendo ser licenciados en Comunicación Audiovisual, Periodismo ou Relacións Públicas. Ademais terán que ter unha idade comprendida entre os 21 e 30 anos, residir en Galicia e posuir un alto nivel no idioma do país de destino.
A selección farase mediante a análise do currículo, unha proba lingüística-cultural e unha entrevista persoal.
Para máis información: www.integra.org.es

No hay comentarios: