3.7.07

Cursos, congresos e seminarios validados por créditos de libre elección

2 Créditos de Libre Elección

O recoñecemento dos dous créditos de libre elección autorízase a TÓDALAS TITULACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO.

CURSOS

- Formación on-line en igualdade de oportunidades.
Centro organizador: Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación.
Datas de celebración: 16/06 - 10/08/2007

- Seminario de Planificación Empresarial.
Centro organizador: Vicerreitorado de Planificación.
Datas de celebración: Xullo - Novembro 2007

-Curso Básico de Prevención de Riscos Laborais.
Centro organizador: Deputación Provincial de Ourense.
Datas de celebración: 11 - 22/06/2007

- VII Xornadas Universitaria de Emprego de Galiza e Norte de Portugal (Pontevedra).
Centro organizador: Vicerreitoría de Relacións Institucionais.
Datas de celebración: 19 - 20/02/2008

- VII Xornadas Universitaria de Emprego de Galiza e Norte de Portugal (Ourense).
Centro organizador: Vicerreitoría de Relacións Institucionais.
Datas de celebración: 21 - 22/02/2008

- VII Xornadas Universitaria de Emprego de Galiza e Norte de Portugal (Vigo).
Centro organizador: Vicerreitoría de Relacións Institucionais.
Datas de celebración: 18 - 19/02/2008

1 comentario:

Paralaxe dijo...

Este Blog está listado no
Directório Paralaxe